Alle kan bli døpt

  • Dåp for barn
  • Dåp for ungdom
  • Dåp for voksne

Dåp – trinn for trinn

  1. Påmelding til dåp kan gjøres enkelt på linken under. Samme fremgangsmåte gjelder også for ungdom og voksne. Trykk her for påmelding og instrukser.
  2. Etter at det er avtalt dåp, får dere vite tidspunkt for dåpssamtale. Her går dere gjennom hva som skjer på selve dåpsdagen, hva dåp er, og praktiske opplysninger knyttet til dåpen. Dere kan også stille spørsmål om det som opptar dere.
  3. Under dåpen leser presten fra Bibelen om hvorfor vi døper barna våre. Trosbekjennelsen leses i fellesskap, og forsamlingen synger en dåpssalme. Dåpsfamilien går så opp til døpefonten sammen, og en person i følget tar dåpsluen av barnet. Presten spør hva barnets navn er, og “tegner” et kors over det. Deretter øser presten tre håndfuller med vann over barnets hode, og sier: “Jeg døper deg til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn.”
  4. Mange ønsker å samle familie, faddere og venner for å feire dåpen, men dette er opp til den enkelte familie – her finnes det ingen regler.

Har du et spørsmål?

Har du spørsmål angående dåp? Send oss en e-post, ring eller møt opp hos oss.

Ta kontakt

Kjekke aktiviteter for ditt barn

Det er mange kjekke aktiviteter å delta på for ditt barn. Følg med på aktivitetskalenderen vår her på Min Veg!

Aktivitetskalender